Så här jobbar vi

Glada barn på Vikingaskolans gård Foto: Olof Holdar

Vikingaskolan arbetar med tydlighet och struktur för att skapa en trygg plats för alla elever. Vi har höga förväntningar på våra elever och vårt mål är att alla elever som lämnar Vikingaskolan efter åk 6 skall nå skolans kunskapskrav i samtliga ämnen.

  • Vi ser läsandet som den viktigaste delen i varje elevs fortsatta kunskapsutveckling och vill väcka läslusten hos skolans elever genom att prioritera läsning.  
  • Vår skolbibliotekarie arbetar tillsammans med undervisande lärare och träffar kontinuerligt klasser för gemensam läsning.
  • Skolan arbetar ständigt för att kunna möta alla elever där de befinner sig och fokus läggs på att höja elevernas språkliga medvetenhet inom alla ämnen.    

Specialpedagogik

Skolan har flera speciallärare vilka träffar årskursteamen kontinuerligt, med fokus på att alla elever ska nå kunskapskraven.

Regelbundna uppföljning

Varje åk-team träffar varje vecka ansvarande speciallärare. Detta för att skolan tillsammans skall se över vad för insatser som behöver göras för att alla elever skall få möjlighet till att utvecklas både socialt- och kunskapsmässigt på bästa sätt. 

Skolans årskursteam

Alla elever har en mentor. Mentorn ansvarar för kommunikationen för hem och skola. I årskurs 4-6 undervisas eleverna av olika ämneslärare utöver mentorn.

 

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021