Trygghet och hälsa

Vi på Vikingaskolan försöker alltid möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar. Målet är att alla, både elever och personal, ska trivas på skolan.

Lärarna ser till att de elever som behöver extra anpassningar får det medan skolans elevhälsoteam, bestående av skolhälsovårdspersonal, specialpedagog och ledning, hanterar de fall där det finns en större problematik. Målet är att alla, både elever och personal, ska trivas på skolan.

Skolan arbetar systematiskt och aktivt med att stävja mobbing och kränkningar. Skolan har ett trygghetsteam, bestående av kurator, socialpedagog och lärare lärare som har extra fokus på att se till att alla elever känner sig trygga på skolan. Trygghetsteamet följer upp elevernas trygghet med en trygghetsenkät som analyseras för att se över vilka förbättringar skolan behöver göra för att få en än mer tryggare miljö. 

Kontakt för den här sidan: vikingaskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 september 2019