Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och hälsa

Vi på Vikingaskolan försöker alltid möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar och vi utgår alltid från att alla elever vill och kan utvecklas och att alla elever gör rätt om de kan.

I varje årskurs ansvarar alla lärare och pedagoger inom fritidshemmet för elevernas hela skoldag. Planering sker gemensamt inom varje årskurs för att ge eleverna en trygg vardag med en likvärdig undervisning och verksamhet. 

Personalen inom både skola och fritidshem arbetar gemensamt för att ge eleverna en undervisning under hela skoldagen. 

Skolan har olika starttider för låg- och mellanstadiet för att skapa en lugn och trygg start på dagen. 

  • Åk 1-3 startar 08:00
  • Förskoleklass startar 08:10
  • Lärstudion startar 08:10
  • Åk 4-6 startar 08:20

För att eleverna och skolans personal skall få en lugn gemensam start är vårdnadshavare välkomna att lämna sitt barn vid huvudentrén där personal finns som kan ta emot skolans elever. För dem som behöver komma i kontakt med elevernas mentorer hänvisas till meddelande via Unikum. 


Skolan arbetar systematiskt och aktivt med att stävja mobbning och kränkningar. Skolan har en skolkurator och socialpedagog som dagligdags arbetar med elevernas trygghet och arbetsmiljö. De arbetar förebyggande genom att skapa relationer med eleverna på skolan och träffa elever både individuellt och i grupp. De följer upp elevernas trygghet med en trygghetsenkät varje hösttermin samt vårtermin som därefter analyseras för att se över vilka förbättringar skolan behöver göra för att få en än tryggare miljö.

 

 

Kontakt

Ansvariga för trygghetsteamet:

Kurator
Marie Sandqvist
08-606 88 98

Socialpedagog
Susanne Brunow 
08-606 50 69

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023