Trygghet och hälsa

Vi på Vikingaskolan försöker alltid möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar och vi utgår alltid från att alla elever vill och kan utvecklas och att alla elever gör rätt om de kan.

I varje årskurs ansvarar alla lärare och pedagoger inom fritidshemmet för elevernas hela skoldag. Planering sker gemensamt inom varje årskurs för att ge eleverna en trygg vardag med en likvärdig undervisning och verksamhet. 


Personalen inom både skola och fritidshem arbetar gemensamt för att ge eleverna en undervisning under hela skoldagen. 


Skolan har olika starttider för låg- och mellanstadiet för att skapa en lugn och trygg start på dagen. 

Lågstadiet startar 08:00
Mellanstadiet startar 08:20

För att eleverna och skolans personal skall få en lugn gemensam start har vi även beslutat att vårdnadshavare är välkomna in för lämning innan 7:20. Därefter lämnas eleverna vid entrén. 


Skolan arbetar systematiskt och aktivt med att stävja mobbning och kränkningar. Skolan har ett trygghetsteam bestående av kurator, socialpedagog, lärare och pedagoger från fritidshemmet som har extra fokus på att se till att alla elever känner sig trygga på skolan. Trygghetsteamet följer upp elevernas trygghet med en trygghetsenkät varje hösttermin som därefter analyseras för att se över vilka förbättringar skolan behöver göra för att få en än tryggare miljö. Ansvariga för trygghetsteamet är :

-Marie Sandqvist, kurator, telefonnr: 08-606 88 98

-Peiman Rostami, socialpedagog telefonnr: 08-606 50 69

Senast uppdaterad: 15 september 2020