Våra elevråd

Foto: Mostphotos

Elevrådet en viktig del i skolans demokratiska uppdrag

På skolan har vi kontinuerliga elevråd vilka är uppdelade med ett elevråd för lågstadiet och ett elevråd för mellanstadiet. Dessa träffas två gånger per månad och följer riktlinjer från "en rättighetsbaserad skola". I elevrådet finns det representanter från varje klass.  Skolans elevråd har en viktig roll i att få eleverna att känna delaktiga och att de kan påverkadet sin vardag.

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2021