Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår skola

Vikingaskolan är en F-6 skola med ca 560 elever. Vikingaskolan är en helt nybyggd skola som togs i bruk under sommaren 2018. Skolan kan erbjuda fantastiska lokaler och idrottshall samt en stor skolgård där eleverna har möjlighet till lek.

Barn i ett klassrum. Foto: Olof Holdar

Skolans vision är:

En trygg skola med fokus på lärande där varje elev får tilltro till sin egen förmåga. Där varje elev får möjlighet att utveckla hela sin potential och växa som individ

För att nå detta är det viktigt att bygga trygga relationer med eleverna och att alla på skola arbetar mot samma mål och visar gemensamt ansvar för skolans elever. För att skapa en verksamhet med fokus på trygghet och kunskap arbetar skolan med elevernas delaktighet i sin skolvardag och lärprocess. För att bygga bra relationer behöver all personal utgå från att alla elever gör rätt om kan. Att inta ett lågaffektivt bemötande är också en viktig del i arbetet att skapa en trygg och lugn miljö för alla elever och i detta möjliggöra att varje individ kan växa i en gemenskap och känna sig som en del av ett sammanhang med övriga på skolan.


Skolan erbjuder en sverigefinsk verksamhet i åk F-6 där elever som har finska som modersmål har möjlighet att få undervisning på finska en del av skoldagen. 


Skolan arbetar ständigt för att kunna möta alla elever där de befinner sig och fokus läggs på att höja elevernas språkliga medvetenhet inom alla ämnen. Vi uppmanar alla vårdnadshavare att läsa för sina barn då läsning är en viktig del i elevernas språkliga utveckling.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023