Vår skola

Barn i ett klassrum. Foto: Olof Holdar

Vikingaskolan är en F-6 skola med ca 610 elever. Vikingaskolan är en helt nybyggd skola som togs i bruk under sommaren 2018. Skolan kan erbjuda fantastiska lokaler och idrottshall samt en stor skolgård där eleverna har möjlighet till lek.

Skolans vision är:

En trygg skola där varje elev får tilltro till sin egen förmåga. Vi vill erbjuda en skola där där varje elev får möjlighet att utveckla hela sin potential och växa som individer. Alla elever skall känna att de kan lyckas. 


För att nå detta är det viktigt att bygga trygga relationer med eleverna och att alla på skola arbetar mot samma mål och visar gemensamt ansvar för skolans elever. För att skapa en verksamhet med fokus på trygghet och kunskap arbetar skolan med elevernas delaktighet i sin skolvardag och lärprocess. För att bygga bra relationer behöver all personal utgå från att alla elever gör rätt om kan. Att inta ett lågaffektivt bemötande är också en viktig del i arbetet att skapa en trygg och lugn miljö för alla elever och i detta möjliggöra att varje individ kan växa i en gemenskap och känna sig som en del av ett sammanhang med övriga på skolan.


Skolan erbjuder en sverigefinsk verksamhet i åk F-5 där elever som har finska som modersmål har möjlighet att få undervisning på finska en del av skoldagen. 


Skolan arbetar ständigt för att kunna möta alla elever där de befinner sig och fokus läggs på att höja elevernas språkliga medvetenhet inom alla ämnen. Vi uppmanar alla vårdnadshavare att läsa för sina barn då läsning är en viktig del i elevernas språkliga utveckling.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021