Skolans vision och värdegrund

Foto: Mostphotos

Vikingaskolan har som vision att alla elever som lämnar skolan ska ha fullständiga betyg som bygger på kunskap. Det innebär att vi jobbar målmedvetet med läsning och satsar på att alla elever ska kunna läsa flytande innan de lämnar årskurs 3.

Anledningen till det är att all inlärning är beroende av läsningen. En elev som är en god läsare kommer lyckas i alla ämnen. Vikingaskolan har en skolbibliotekarie som jobbar för att stimulera läsintresset och vi har ett fint skolbibliotek. Vikingaskolan har också två specialpedagoger som jobbar intensivt med att få med sig alla elevers kunskaper när det gäller svenska och matematik. Vikingaskolan har också två lärare i svenska som andraspråk som jobbar för att lyfta elever med ett annat modersmål.

Alla elever kan lyckas

Vikingaskolans värdegrund handlar om att alla elever kan lyckas och kommer att lyckas. En del har lite längre väg att gå men det är därför Vikingaskolan finns till - för att stötta och hjälpa så att alla lyckas. På Vikingaskolan har vi nolltolerans mot all form av kränkande behandling och nedvärderande ordval.

Trygghetsteam och elevråd

Vid konflikter eller situationer där kränkande behandling har förekommit rycker Vikingaskolans trygghetsteam ut. Teamet träffas varannan vecka för att gå igenom skolans elever och eventuella ärenden. Trygghetsteamet kan även ta sig an en konflikt akut.

Var fjärde vecka träffas elevrådet. Representanter från skolans klasser samlas och diskuterar förbättringsområden och ger förslag till vad som kan göras bättre. Inom elevrådet tas också upp ifall det finns platser eller situationer där eleverna känner sig otrygga. Målet är att få alla elever att känna sig trygga på skolan i alla situationer oh på alla platser.

Kontakt för den här sidan: vikingaskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2018