Vår skolmiljö

Barn på skolgården Foto: Olof Holdar

Den nya Vikingaskolan invigdes under hösten 2018. Arkitekterna tog ut svängarna och det resulterade i vad som är en av landets modernaste skolbyggnader.

Skolan är ljus och och luftig med toppmodern utrustning - en plats för lärande, utveckling, samspel och rörelse.

Klassrum med smartboards

I anknytning till samtliga klassrum finns det grupprum. Lärarna kan använda dem för elever i behov av en-till-en-undervisning, när klassen behöver delas upp i olika grupper eller av fritidshemmet på eftermiddagarna. Klassrummen är annars traditionellt utformade med ett modernt inslag i form av en smartboard på väggen. 

Toppmodern idrottsal

Idrottssalen på skolan har en fantastik rymd där möjligheten finns att ha paralella lektioner.

Biblioteket

Skolan har en bibliotek där både elever och föräldrar är välkomna. Läsning är prioriterat på skolan, därför uppmanar vi föräldrar att komma och låna högläsningsböcker.

En skolgård för alla

Skolan har en fantastik skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021