Modersmålsundervisning

Foto: Mostphotos

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet.

Så här fungerar modersmålsundervisning

 • Endast ett språk kan läsas som modersmål.
 • Modersmålsundervisning sker i regel efter elevens ordinarie skoltid.
 • Kommunen samlar elever i olika undervisningsgrupper. Det kan innebära att eleven måste ta sig till en annan skola i kommunen. I de fallen är det vårdnadshavarna som ansvarar för att eleven kommer till och från lektionen.
 • Det är skolans rektor som beslutar om modersmålsundervisning.

Vem kan få undervisning i modersmål?

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

 • Att språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Att eleven har grundläggande kunskaper i språket (grundskolan)
  och goda kunskaper (gymnasiet)
 • Att det finns minst fem elever i kommunen som önskar undervisning
  i samma språk
 • Att det finns en lämplig lärare.

Undantag

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråken

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska språken, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Dessa språk är minoritetsspråk med historisk hävd. De som tillhör minoritetsgrupperna sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer eller judar har getts särskilda lagstadgade rättigheter och rätt till sitt minoritetsspråk.

De elever som tillhör någon av ovanstående minoritetsgrupper ska ha möjligheten att utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga på sitt minoritetsspråk. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning även om det bara finns en sökande elev i kommunen, och om det finns en lämplig lärare.

Man ska kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i de kommuner som är förvaltningsområde för respektive språk. Haninge kommun är förvaltningsområde för finska språket.

Ansök om undervisning i modersmål

Blankett för ansökan om modersmål får eleven på skolan. Blanketten kan också laddas ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan.

Kommunal grundskola (åk F-9)

 • Går eleven i kommunal grundskola ska ansökan fyllas i av vårdnadshavare på blankett ”Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal grundskola”
 • Ansökan (ifylld blankett) lämnas till skolans expedition eller till rektorn.

Kommunal gymnasieskola

 • Går eleven på gymnasium ska ansökan fyllas i av vårdnadshavare på blankett ” Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola” eller ”Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola för elever på språkintroduktion”.
 • Ansökan (ifylld blankett) lämnas till skolans expedition eller till rektor.

Friskola

 • Vårdnadshavare till elev i friskola som önskar modersmålsundervisning kontaktar friskolan.
 • Det är friskolans rektor (huvudman) som ansöker om modersmålsundervisning för elev som önskar det. Ansökan kan göras på två sätt: rektor ansöker om plats i en befintlig modersmålsgrupp i en kommunal skola i Haninge kommun för sin elev, eller genom att friskolan själva anordnar modersmålsundervisning.

Friskolan använder blankett ”Ansökan om medel till modersmålsundervisning – fristående skola, kommunal skola utanför Haninge”

Anmälan om att avsluta

Om elev ska avsluta sin modersmålsundervisning ska vårdnadshavaren anmäla det skriftligt på blanketten “Anmälan om att avsluta modersmålsundervisning” - Blankett finns att ladda ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan.

Studiehandledning

Elever som inte har tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har rätt att få studiehandledning på sitt eget modersmål. Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen.

Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen. Vilka ämnen man ska få studiehandledning i beror på varje elevs behov. Det är rektor som beslutar och ansöker.

Kontakt

Hanna Thunholm
Enhetschef enheten för flerspråkighet
08-606 70 04
hanna.thunholm@haninge.se

Postadress:
Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen/CLH/Enheten för flerspråkighet
136 81 Haninge

Senast uppdaterad: 6 juni 2018