Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Vi på Vikingaskolan jobbar dagligen med att erbjuda våra elever en meningsfull fritid.

Det gör vi genom att erbjuda våra elever aktiviteter utifrån en veckoplanering. Syften och målen bakom aktiviteterna är kopplade till läroplanen men vi arbetar också med att anpassa olika situationer utefter elevers samt gruppkonstellationers behov, genom  till exempel att utveckla förmågan att hantera sociala situationer, turordning med fler.

Personalen på fritidshemmet strävar varje dag efter att våra elever ska känna sig trygga och trivas hos oss.

Vår omsorg

Vi består av fyra avdelningar: förskoleklass, årkurs 1, årskurs 2 och årskurs 3.

Vi öppnar kl: 06:30 och stänger 18:00. Öppning och stängning sker i skolans matsal.

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021