Studie- och yrkesvägledning

Vikingaskolan har ingen egen SYV men Söderbymalmsskolans SYV har till uppgift att jobba tillsammans med Vikingaskolans personal.

Framtidsfrågor och yrkesval är dock frågor som samtliga lärare arbetar med varje år i både låg- och mellanstadiet.

Senast uppdaterad: 6 september 2018