Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sverigefinska klasser på Vikingaskolan

För de elever som har finska som ett levande språk hemma finns möjlighet att välja en placering i Vikingaskolans sverigefinska klasser. De finskspråkiga klasserna erbjuds från förskoleklass upp till årskurs 6.

Finsk och svensk flagga Foto: Mostphotos

Eleverna är en del i en svenskspråkig klass och får undervisning både på svenska och finska som en naturlig del under sin skoldag. Verksamheten följer läroplanens riktlinjer och undervisningen speglar resterande klassens arbete, med samma ämnesinnehåll.

På lågstadiet sker hälften av den teoretiska undervisningen på finska. Eleverna undervisas i matematik, läs- och skrivinlärning.

På mellanstadiet sker en tredjedel av den teoretiska undervisningen på finska. Fokus flyttas då till SO- och NO-ämnena.

Viktiga begrepp inom ämnena, gås igenom på både svenska och finska, men i övrigt sker undervisningen och samtalen på finska. På så sätt får eleverna möjligheten att förstärka och utveckla sitt modersmål, hand i hand med det svenska språket.

Så söker du till sverigefinska klasser

Du söker till sverigefinska klasserna genom att söka till Vikingaskolan på kommunens e-tjänster. När du fyller i ansökan ska du kryssa i alternativet för sverigefinsk verksamhet.

E-tjänster förskola och skola

Bakgrund sverigefinska klasser

I linje med minoritetslagen, som trädde i kraft 2010, valde Haninge kommun att bli ett finskt förvaltningsområde. Detta innebär ett aktivt arbete med att bevara och förstärka den finska kulturens och språkets roll i samhället.

År 2017 startade kommunen sverigefinsk verksamhet på Vikingaskolan.

Senast uppdaterad: 18 september 2023