Organisation och ledning

Vikingaskolan leds av rektor Petra Ek, biträdande rektor Anna Moreau F-3 och fritids samt biträdande rektor Marielle Almgren 4-6 och lärstudio

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022