Särskilda behov och extra stöd

Foto: Mostphotos

Vikingaskolan utgår alltid från varje individ och dennes situation för att främja varje enskild elev.

Skolan skall alltid se till att alla elever få det stöd de behöver. Detta kan innebära olika anpassningar i klassrummet, undervisning i mindre grupp, undervisning med speciallärare inne i klassrummet eller i grupp samt stödjande funktion av skolans socialpedagog och kurator. 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021