Elevhälsoteam (EHT)

Foto: Mostphotos

I skolans elevhälsa ingår rektor, biträdande rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, speciallärare och skolpsykolog samt skolläkare. Elevhälsan träffas varje vecka.

Skolans elevhälsa träffas varje vecka med fokus att se hela elevens mående, hälsa och kunskapsutveckling. I elevhälsan ingår rektor, biträdande rektorer, skolsköterskor, kurator, socialpedagog, skolpsykolog skolläkare samt speciallärare. Speciallärarna träffar de årkurs-team de arbetar mot varje vecka. 

Elevhälsan har som uppgift att kontinuerligt se över alla elevers trygghet, sociala utveckling samt kunskapsutveckling. Tanken är att verksamheten skall ligga steget före och fånga upp elevgrupper  och  elever  som  på  något  sätt  behöver  stödjas inom verksamheten.

Elevhälsan arbetar förebyggande tillsammans med pedagogerna inom all skolans team verksamhetens alla årskurs-team och anpassar verksamheten utifrån elevernas behov.  

Senast uppdaterad: 22 augusti 2021