Sverigefinska klasser

Sedan 2016 har Vikingaskolan sverigefinska klasser. Det innebär att en del av eleverna i klasserna har finska som modersmål och får undervisning på både finska och svenska.

Just nu ges sådan undervisning i förskoleklass samt år 1 och 2. Under lågstadietiden kommer dessa elever få 50 procent av undervisningen på finska och resten på svenska. På mellanstadiet är tanken att undervisningstiden på finska ska sjunka till 30 procent.

Verksamheten har fungerat mycket bra och det är roligt att se hur även icke finskspråkiga barn snappar upp ord och "smyglär sig" lite finska. Lärarna och fritidspersonalen i de sverigefinska klasserna är tvåspråkiga och tillhandahåller en bra verksamhet både under skol- och fritidstid.

Kontakt för den här sidan: vikingaskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 december 2018